מידע כללי

נוהלי הרשמה ותשלומים

  • ההרשמה הינה ל – 10 חודשים לא תתאפשר הרשמה חלקית.
  • תשלום ב 5 -10 צ'קים לעשרה חודשים מספטמבר 2013 עד יוני 2014.
  • הצ'קים לפקודת המרכז למוסיקה צור הדסה, למוטב בלבד, עדיף לראשון או לצחילת החודש.
  • בגב הצ'ק להוסיף את שם התלמיד, המורה וכלי הנגינה.

הפסקת לימודי הנגינה וביטול שעורים

  • התלמידים רשאים להודיע על הפסקת שיעוריהם במהלך כל שנת הלימודים. יש להודיע מראש למרכז על הפסקת הלימודים עד לעשרים לחודש בוא התלמיד מבקש לסיים. הצ'קים הנותרים יינתנו בחזרה, לא קיים נוהל של החזר כספי על החלק היחסי של החודש בו התלמיד מסיים.
  • "שעור ניסיון" : התקופה המתאימה להסתגלות התלמיד למורה ולכלי הינה כחודש, נוהל "שעור ניסיון" לא מתקיים במרכז למוסיקה, ולכן גם על המעוניינים להתנסות יש להירשם ע"פ נוהל ההרשמה. ניתן לתאם מפגש עם המורה להתרשמות לפני ההרשמה.
  • ביטול שעורים : תלמיד המבטל שיעור מתבקש להודיע מראש למורה. המורה ינסה להחזיר את השיעור בימי ההוראה בהמשך השנה על בסיס שעור אחר שמתבטל. מורה המבטל שעור ידאג להודיע לתלמיד ולקבוע יום חלופי. במידה ומורה מחסיר מספר שעורים בגלל סיבות כמו : שרות מילואים, חו]פשות לידה, נסיעות לחו"ל וכו… ידאג המורה למורה חלופי. המרכז שומר לעצמו את הזכות לבטל עד שני שיעור מורים במהלך כל השנה עקב אילוצים שאינם תלויים בו (פגעי מזג אוויר,מחלה וכדומה…) , וזאת במידה ולא יתאפשר למורה להחזיר שעורים אלו.

קנייה והשכרת כלים

  • כדאי וחשוב להתייעץ עם המורים לפני רכישת כלי נגינה , בעיקר בכל הקשור לגודל הכלי והתאמתו. גיטרה כדאי לקנות, כלי נשיפה להשכיר. המרכז יכול להפנות את המעוניינים בהשכרה לגופים המתאימים.


,